Frappant Print
Frappant 

Wat opvalt bij de uitstalling

van  portretten van Picasso

zijn de bewakers  en niet

te vergeten de bezoekers.